Årsmöte 2024-02-25

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 25:e februari kl. 11.00 samlas vi i konferensrummet på söderslättshallen.

Handlingar

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att presenteras vid mötet.

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari. Ditt förslag skickar du till 

Framåtriktat möte med Kommunen

Föreningen ingår, tillsammans med övriga skytteföreningar i kommunen, i Maglarps Skytteallians. Den gångna tisdagen träffade alliansen Fritidsförvaltningen i syfte att göra en behovsanalys för Maglarps skyttecenter.

Diskussionen präglades av ett framåtriktat synsätt med fokus på att utveckla verksamheten och göra anläggningen attraktiv för både befintliga skyttar men även för att bättre attrahera nya medlemmar.

Bl.a. fick vi möjlighet att prata om möjligheterna till grenar som PPC och IPSC. Något som om det går att realisera hade vitaliserat verksamheten för såväl våra egna som andra klubbars medlemmar.

Vi ser fram emot den fortsatta processen tillsammans med Kommunen och hoppas att politiken stöttar upp förvaltningen för att säkerställa ett gott utfall i slutet av processen.

Årsmöte 2023-02-23

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 23:e februari kl. 19.00 samlas vi i klubbstugan i Maglarp.

Handlingar

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att presenteras vid mötet.

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari. Ditt förslag skickar du till 

Årsmöte 2022-02-23

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 23:e februari kl. 18.30 samlas vi i klubbstugan i Maglarp.

Med anledning av det rådande pandemiläget har styrelsen beslutat att även denna gång köra årsmötet digitalt. Länk till mötet kommer att publiceras här inom kort.

Länk

Klicka på nedan länk för att ansluta till mötet. Mötet kommer att öppnas 18:15 för att ge alla tid att ansluta.

Klicka här för att ansluta till mötet

Handlingar

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari. Ditt förslag skickar du till 

Hur vi bedriver verksamheten under pandemin

I likhet med resten av samhället har vi helt naturligt tvingats att anpassa vår verksamhet efter gällande restriktioner och rekommendationer.

Vidtagna åtgärder

Vi valde att 2020 ställa in föreningens årsmöte då vi i det läget hoppades och trodde att vi skulle kunna genomföra det senare på året. Så blev tyvärr inte fallet vilket gör att verksamhetsåret 2019 kommer att redovisas tillsammans med 2020 på årsmötet den 25/2 2021.

Skytteverksamheten kunde inledningsvis bedrivas under kontrollerade former men har under hösten och vintern legat på is.

Under pandemin har styrelsen genomfört sina sammanträden via videomöten.

Vi startar upp lite försiktigt

Nu har vi beslutat att försiktigt starta upp verksamheten på nytt. Vi har valt Maglarp som den lämpligaste platsen då utrymmet både är välventilerat och ger utrymme för bättre separation mellan deltagarna. Skyttet samordnas i en sms grupp där tillgänglighet på skjutledare är avgörande. I skrivande stund är dock banan stängd pga. frusna vallar.

Årsmöte 2021 – 25/2 kl 19:00

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 25:e februari kl. 19.00 körs mötet i form av en videokonferens.

Länk till mötet

Vi kommer att använda Microsofts Teams som mötesplattform. Du behöver inte använda något speciellt program utan kan enkelt ansluta med via din webbläsare.

Anslut på din dator eller i mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet

Mötet kommer att öppnas 18:40 så att alla kan komma in i god tid.

Handlingar

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3:e februari. Ditt förslag skickar du till 

INSTÄLLT! Årsmöte 2020 – 26 mars kl 19:00

På grund av smittorisken kopplat till Corona skjuter vi upp årsmötet på obestämd tid. Styrelsen återkommer när vi beslutat om nytt datum.

Vi hoppas att alla har förståelse för åtgärden.

Nu är det åter dags för föreningens årsmöte. Den 26:e mars kl. 19.00 samlas vi i klubbstugan i Maglarp.

Klicka här för vägbeskrivning

Handlingar

Kommer inom kort.

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 9:e mars. Ditt förslag skickar du till 

Årsmöte 2019 – 27 februari kl 18:30

Nu är det åter dags för föreningens årsmöte. Den 27:e februari kl. 18.30 samlas vi i klubbstugan i Maglarp.

Klicka här för vägbeskrivning

Handlingar

Dagordning

Årsredovisning 2018

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 6:e februari. Ditt förslag skickar du till

Vårnyheter

Nu börjar äntligen värmen komma tillbaka efter en utdragen vinter och det känns extra lägligt att ge en liten blänkare om vad som händer i föreningen.

Utesäsongen för skyttet

Den 29 april börjar utesäsongen för pistolskyttet, det innebär att vi flyttar ut verksamheten till Maglarp där vi har våra ordinarie skyttetider under sommaren. Tiderna hittar ni här, http://www.trbg.se/program/

Än så länge är banorna i Maglarp bara godkända för .22 lr varför vi även äskat skjuttider i Söderslättshallen för skjutning med grovpistol. Notera att dessa tider inte kommer att vara bemannade med skjutledare och att det därmed bara är medlemmar med egen licens som kan nyttja de eventuella tider vi får.

Nya föreningsinstruktörer

Vi har nu äntligen också fått två utbildade föreningsinstruktörer vilket gör att vi för första gången kan anordna våra egna utbildningar för pistolskyttekortet. Vi ser med spänning fram emot att se våra första medlemmar som ska utbildas i egen regi.

Ungdomsverksamheten i Malmö

Tyvärr så huserar våra ungdomar fortfarande i Malmö tillsammans med deras ungdomar. Förhoppningen är fortfarande att vi ska kunna hitta en ny ungdomsledare och flytta tillbaka verksamheten i egen regi.