Årsmöte 2023-02-23

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 23:e februari kl. 19.00 samlas vi i klubbstugan i Maglarp.

Handlingar

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att presenteras vid mötet.

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari. Ditt förslag skickar du till 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>