Hur vi bedriver verksamheten under pandemin

I likhet med resten av samhället har vi helt naturligt tvingats att anpassa vår verksamhet efter gällande restriktioner och rekommendationer.

Vidtagna åtgärder

Vi valde att 2020 ställa in föreningens årsmöte då vi i det läget hoppades och trodde att vi skulle kunna genomföra det senare på året. Så blev tyvärr inte fallet vilket gör att verksamhetsåret 2019 kommer att redovisas tillsammans med 2020 på årsmötet den 25/2 2021.

Skytteverksamheten kunde inledningsvis bedrivas under kontrollerade former men har under hösten och vintern legat på is.

Under pandemin har styrelsen genomfört sina sammanträden via videomöten.

Vi startar upp lite försiktigt

Nu har vi beslutat att försiktigt starta upp verksamheten på nytt. Vi har valt Maglarp som den lämpligaste platsen då utrymmet både är välventilerat och ger utrymme för bättre separation mellan deltagarna. Skyttet samordnas i en sms grupp där tillgänglighet på skjutledare är avgörande. I skrivande stund är dock banan stängd pga. frusna vallar.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>