Årsmöte 2024-02-25

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 25:e februari kl. 11.00 samlas vi i konferensrummet på söderslättshallen.

Handlingar

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att presenteras vid mötet.

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari. Ditt förslag skickar du till