Årsmöte 2021 – 25/2 kl 19:00

Nu är det dags för föreningens årsmöte. Den 25:e februari kl. 19.00 körs mötet i form av en videokonferens.

Länk till mötet

Vi kommer att använda Microsofts Teams som mötesplattform. Du behöver inte använda något speciellt program utan kan enkelt ansluta med via din webbläsare.

Anslut på din dator eller i mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet

Mötet kommer att öppnas 18:40 så att alla kan komma in i god tid.

Handlingar

Inkom med förslag

Eventuella förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3:e februari. Ditt förslag skickar du till 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>