Framåtriktat möte med Kommunen

Föreningen ingår, tillsammans med övriga skytteföreningar i kommunen, i Maglarps Skytteallians. Den gångna tisdagen träffade alliansen Fritidsförvaltningen i syfte att göra en behovsanalys för Maglarps skyttecenter.

Diskussionen präglades av ett framåtriktat synsätt med fokus på att utveckla verksamheten och göra anläggningen attraktiv för både befintliga skyttar men även för att bättre attrahera nya medlemmar.

Bl.a. fick vi möjlighet att prata om möjligheterna till grenar som PPC och IPSC. Något som om det går att realisera hade vitaliserat verksamheten för såväl våra egna som andra klubbars medlemmar.

Vi ser fram emot den fortsatta processen tillsammans med Kommunen och hoppas att politiken stöttar upp förvaltningen för att säkerställa ett gott utfall i slutet av processen.