Veteranträff i sommar

Har du tappat kontakten med föreningen? Betalar du troget din medlemsavgift år efter år men får väldigt lite tillbaka?

Om du känner igen dig i ovanstående så ska du definitivt ta tillfället i akt att föranmäla dig till sommarens veteranträff, dvs. en träff för våra lite mer mogna medlemmar. Syftet med träffen är enkel, att träffas under sociala omständigheter och samtidigt fundera på vilka förväntningar man har på kommande verksamhet.

Vi kommer även att passa på att berätta mer om den förändring som skett sedan namnändringen från FBU till Försvarsutbildarna, något som definitivt varit mer än bara ett namnbyte. Organisationens uppdrag ser idag väldigt annorlunda ut, men erbjuder samtidigt en hel del nya och spännande möjligheter.

Föranmäl dig genom att skicka ett mejl till

Mer information kommer att skickas ut under våren/försommaren.

Remissvar EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Justitiedepartementet har bett om yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av vapendirektivet. Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet har författat ett gemensamt yttrande. Den korta sammanfattningen är att förslaget är ett hastverk med till delar oklar innebörd, men som skadar vår verksamhet och samtidigt missar målet. Förslaget bör tas tillbaka, beredas på gängse sätt och göras om. Utöver detta gemensamma yttrande har förbunden möjlighet att komplettera med egna yttranden.

Hela remissvaret kan läsas, se länk nedan.

http://www.pistolskytteforbundet.se/objfiles/3/RemissvarEUkomm_1365532279.pdf

Föreningstävling i precision

Den gångna söndagen genomförde skyttesektionen en föreningstävling i precision.

Skyttarna sköt 5 tävlingserier samt 1 provserie. Vi gratulerar Linda Larsson till en förstaplacering i tävlingen.

Plac. Skytt Resultat
1 Linda Larsson 198
2 Magnus Olsson 195
3 Magnus Hansson 180

 

Föreläsning gällande insatsen i Mali

Allmänna Försvarsföreningen i Skåne i samarbete med Reservofficersföreningen Norra Skåne och Försvarsutbildarna Skåne bjuder in till föreläsning av överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson K3, chef för den första kontingenten i  Mali.

Han föreläser kring ämnet:

Svensk FN-insats i Mali

Tid: Torsdagen den 24 sept kl 1900 – 2100 OBS!

Plats: Högskolan Kristianstad, fd P6, hus 6,fd underofficersmässen, den låga byggnaden i mitten på västra raden, hög trappa i mitten av huset. Stor parkering bakom huset.

Efter föreläsningen bjuder vi på landgång, öl och kaffe. Önskar ni inte förtäring så meddela detta i er anmälan.

Anmälan görs före den 18 september till

Pistolskyttekortsutbildning

Nu är det dags att genomföra pistolskyttekortsutbildning.

Pistolskyttekortet är en form av körkort för pistolskytte och innebär att innehavaren har den kunskap och färdighet för att säkert kunna delta i skytteverksamhet. Pistolskyttekortet är en förutsättning för att få vara med på tävlingar utanför den egna klubben.

Utbildningen kostar 200 kr, i priset ingår litteratur och själva pistolskyttekortet.

Anmälan görs till senast den 1:e mars.

 • 1:e mars 14:00 – 16:00
  • Inledning, sid 3-9
  • Min förening och jag, sid 10-15
  • Vilka bestämmelser styr?, sid 22-23
  • sid 47-48
 • 8:e mars 14:00 – 16:00
  • Säkerhet, vapen och ammunition, sid 16-20
  • Hur kan jag utöva mitt skytte, sid 33-41
 • 15:e mars 14:00 – 16:00
  • Säkerhet, sid 16 repetition
  • Skytteutrustning, sid 21
  • Teknik vid skjutning med pistol, sid 24-29 + 30-32
 • 22:e mars 14:00 – 16:00
  • Att utvecklas som pistolskytt, sid 42-46
  • Repetition inför uppskrivning
 • 29:e mars 14:00 – 15:00 (plats bunkern, möts på Söderslättshallens parkering)
  • Uppskrivning

Inbjudan till föredrag ”Försvarsbeslut 2015 – ett försvarspolitiskt vägval”

Allan Widman (FP)Den 9:e mars bjuder Allmänna Försvarsföreningen i Skåne in till ett föredrag, Försvarsbeslut 2015 – ett försvarspolitiskt vägval. Talare är Allan Widman (ordförande i Riksdagens Försvarsutskott).

Ta del av inbjudan här.