Inbjudan till föredrag ”Försvarsbeslut 2015 – ett försvarspolitiskt vägval”

Allan Widman (FP)Den 9:e mars bjuder Allmänna Försvarsföreningen i Skåne in till ett föredrag, Försvarsbeslut 2015 – ett försvarspolitiskt vägval. Talare är Allan Widman (ordförande i Riksdagens Försvarsutskott).

Ta del av inbjudan här.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>