Föreläsning gällande insatsen i Mali

Allmänna Försvarsföreningen i Skåne i samarbete med Reservofficersföreningen Norra Skåne och Försvarsutbildarna Skåne bjuder in till föreläsning av överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson K3, chef för den första kontingenten i  Mali.

Han föreläser kring ämnet:

Svensk FN-insats i Mali

Tid: Torsdagen den 24 sept kl 1900 – 2100 OBS!

Plats: Högskolan Kristianstad, fd P6, hus 6,fd underofficersmässen, den låga byggnaden i mitten på västra raden, hög trappa i mitten av huset. Stor parkering bakom huset.

Efter föreläsningen bjuder vi på landgång, öl och kaffe. Önskar ni inte förtäring så meddela detta i er anmälan.

Anmälan görs före den 18 september till

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>