Justitiedepartementet har bett om yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av vapendirektivet. Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet har författat ett gemensamt yttrande. Den korta sammanfattningen är att förslaget är ett hastverk med till delar oklar innebörd, men som skadar vår verksamhet och samtidigt missar målet. Förslaget bör tas tillbaka, beredas på gängse sätt och göras om. Utöver detta gemensamma yttrande har förbunden möjlighet att komplettera med egna yttranden.

Hela remissvaret kan läsas, se länk nedan.

http://www.pistolskytteforbundet.se/objfiles/3/RemissvarEUkomm_1365532279.pdf