Möte med alliansen

I måndags kväll träffade vi skyttealliansen i Maglarp.

Mötet var i första hand till för att diskutera bullerdämpningen av skjutbanorna men vi fick också möjlighet att kort presentera vår förening och våra önskemål om att gå med i alliansen.

Alliansen är en sammansvärjning av ett antal skytteklubbar och har som huvudfunktion att hantera skjutbanorna i Maglarp.

Man kommer ta upp frågan om vårt medlemskap på årsmötet den 22 april.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>