Bulleråtgärderna på Maglarps Skyttecentrum läggs på is

På grund av en kostnadsökning har åtgärderna för att bullerdämpa skjutbanorna lagts på is. Utan dessa åtgärder kan vi endast skjuta med finkalibriga vapen (.22 long) på banorna i Maglarp. Läs gärna mer i Trelleborgs Allehandas artikel nedan.

http://bit.ly/1w88gyx

Det går även att läsa mer i Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-24 samt servicenämndens avvikelserapport 2014-10-21.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>