Välkommen till föreningens pistolskyttesektion!

På denna sida hittar du information om sektionen och våra aktiviteter.

Är du intresserad av att bli en av oss?

Längst ner på sidan hittar du mer information och ett anmälningsformulär.

En rolig hobby

Vi bedriver skytte med fokus på att det ska vara roligt och att hålla en god gemenskap i skyttegänget.

Vid våra träningar försöker vi variera och anpassa skyttet för att passa både den enskilde skyttens intressen men också att ge så mycket bredd som möjligt.

Vi tror att alla våra skyttar skulle beskriva det som ett tajt gäng med högt till tak. Alla hjälps åt att skapa bra förutsättningar för varandra och värnar om att alla ska känna sig välkomna.

Ett ledtema är att vi alla hjälps åt att skapa en verksamhet som vi trivs med och gillar. Att vi har roligt tillsammans är otroligt viktigt!

Våra tävlingsformer

Föreningen bedriver främst två former av skytte, precision och fält.

Precision

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 6 minuter.

Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier.

Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Detta för att kontrollera att bl a vapnets skottställning inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera vapnets skottställning utan att det påverkar tävlingsresultatet.

Fält

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

Poängräkning i Fältskjutning

En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer. Vid vissa tävlingar (poängfältskjutning) sammanräknas antalet träff med antalet träffade figurer. Enligt exemplet ovan skulle då resultatet bli 72 poäng.

En tävling i fältskjutning omfattar ett antal stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder. I varje patrull kan 5 till 20 skyttar tävla. Vanligast är dock 10 skyttar per patrull.

Intresserad av skytte?

Är du sugen på att prova på pistolskytte? I så fall har du kommit rätt. Hos oss är du välkommen att komma på våra skjuttillfällen och prova på skyttet.

Vad händer första gången?

Första gången du kommer ner går en av våra skjutledare igenom säkerhet och hur vapnet fungerar med dig. Du provar även att skjuta ett par serier där vi bjuder på ammunitionen. Därefter är du välkommen vid fler tillfällen (ca 3-5 gånger) innan du bestämmer dig om du vill bli medlem eller ej. Efter första tillfället betalar du för din ammunition själv, ca 30 kr per tillfälle.

Är vem som helst välkommen?

Eftersom vi handhar vapen är säkerheten viktig, likaså att vi känner förtroende för varandra när vi är på banan. Nya medlemmar genomgår därför en bedömning av skjutledaren innan man får skjuta. Du ska också ha med dig ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret vid första tillfället. Då måste vara 15 år fyllda för att kunna vara med i föreningen.  I övrigt är alla, gammal som ung, man eller kvinna, välkommen i vår verksamhet.

Är det bara att dyka upp?

Du anmäler ditt intresse via kontaktformuläret nedan. Vi kommer då att kontakta dig och komma vi överens om en lämplig tid då du är välkommen att komma ner och prova på skyttet.

Utdrag ur belastningsregistret

När du ska prova på skyttet första gången vill vi att du har med dig ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegimitation. Utdraget beställer du hos polisen på denna sidan.

Vad kostar det?

Om du väljer att bli medlem är medlemsavgiften som aktiv skytt 800 kr (Ej aktiva skyttar betalar 200 kr). I denna summa ingår även medlemskapet i Svenska Pistolskytteförbundet. Kostnader för ammunition betalar man i samband med skjutpasset.

Månad 1-2

Nu provar du på skyttet, om vi gemensamt känner att detta är något för dig så fortsätter vi med en medlemsansökan.

Månad 3-5

Nu är du medlem och börjar finslipa ditt skytte. Du påbörjar också utbildning för pistolskyttekortet som är en förutsättning både för att tävla och få en egen licens.

Månad 6

Om du är klar med pistolskyttekortet och har skjutit fodringarna för ett guldmärke kan du nu söka din första licens på en finkalibrig pistol.

Månad 12

Nu har du varit medlem tillräckligt länge och kan söka licens på en grovkalibrig pistol (ex. 9mm)

Intresseanmälan

När du skickar in din intresseanmälan skapas ett ärende i våra system. Du får sedan en bekräftelse via mail inom några dagar.