Remissvar EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Justitiedepartementet har bett om yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av vapendirektivet. Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet har författat ett gemensamt yttrande. Den korta sammanfattningen är att förslaget är ett hastverk med till delar oklar innebörd, men som skadar vår verksamhet och samtidigt missar målet. Förslaget bör tas tillbaka, beredas på gängse sätt och göras om. Utöver detta gemensamma yttrande har förbunden möjlighet att komplettera med egna yttranden.

Hela remissvaret kan läsas, se länk nedan.

http://www.pistolskytteforbundet.se/objfiles/3/RemissvarEUkomm_1365532279.pdf

Föreningstävling i precision

Den gångna söndagen genomförde skyttesektionen en föreningstävling i precision.

Skyttarna sköt 5 tävlingserier samt 1 provserie. Vi gratulerar Linda Larsson till en förstaplacering i tävlingen.

Plac. Skytt Resultat
1 Linda Larsson 198
2 Magnus Olsson 195
3 Magnus Hansson 180

 

Pistolskyttekortsutbildning

Nu är det dags att genomföra pistolskyttekortsutbildning.

Pistolskyttekortet är en form av körkort för pistolskytte och innebär att innehavaren har den kunskap och färdighet för att säkert kunna delta i skytteverksamhet. Pistolskyttekortet är en förutsättning för att få vara med på tävlingar utanför den egna klubben.

Utbildningen kostar 200 kr, i priset ingår litteratur och själva pistolskyttekortet.

Anmälan görs till senast den 1:e mars.

 • 1:e mars 14:00 – 16:00
  • Inledning, sid 3-9
  • Min förening och jag, sid 10-15
  • Vilka bestämmelser styr?, sid 22-23
  • sid 47-48
 • 8:e mars 14:00 – 16:00
  • Säkerhet, vapen och ammunition, sid 16-20
  • Hur kan jag utöva mitt skytte, sid 33-41
 • 15:e mars 14:00 – 16:00
  • Säkerhet, sid 16 repetition
  • Skytteutrustning, sid 21
  • Teknik vid skjutning med pistol, sid 24-29 + 30-32
 • 22:e mars 14:00 – 16:00
  • Att utvecklas som pistolskytt, sid 42-46
  • Repetition inför uppskrivning
 • 29:e mars 14:00 – 15:00 (plats bunkern, möts på Söderslättshallens parkering)
  • Uppskrivning

Bulleråtgärderna på Maglarps Skyttecentrum läggs på is

På grund av en kostnadsökning har åtgärderna för att bullerdämpa skjutbanorna lagts på is. Utan dessa åtgärder kan vi endast skjuta med finkalibriga vapen (.22 long) på banorna i Maglarp. Läs gärna mer i Trelleborgs Allehandas artikel nedan.

http://bit.ly/1w88gyx

Det går även att läsa mer i Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-24 samt servicenämndens avvikelserapport 2014-10-21.

Skyttesektionens första skyttetävling

TavlingSöndagen den 11:e maj samlades 5 st funktionärer på Söderslättshallen för att bygga tavlor och även få in ett litet skjutpass.

Dagen avslutades med föreningens första civila skyttetävling bestående av 5 snabbserier med målväxling. Alexander gick vinnande ur tävlingen, om med ett fåtal poäng mer än tvåan.

Resultatet fördes av Martina A på en spegel för pistolskyttetavlorna som ni kan se till vänster.

Två steg närmre skyttet

Vi rör oss med rask takt framåt mot starten för vår skytteverksamhet.

Sedan någon vecka tillbaka är vi anslutna till Svenska pistolskytteförbundet och Malmöhus pistolskyttekrets.

I tisdags den 22 april blev vi också medlemmar i Skytteallliansen och har därmed tillgång till skjutbanorna i Maglarp. Utöver detta så har vi bokat in en del skjuttider på söderslättshallen.

Mer information kommer inom kort.

Möte med alliansen

I måndags kväll träffade vi skyttealliansen i Maglarp.

Mötet var i första hand till för att diskutera bullerdämpningen av skjutbanorna men vi fick också möjlighet att kort presentera vår förening och våra önskemål om att gå med i alliansen.

Alliansen är en sammansvärjning av ett antal skytteklubbar och har som huvudfunktion att hantera skjutbanorna i Maglarp.

Man kommer ta upp frågan om vårt medlemskap på årsmötet den 22 april.

Provskjutning av föreningens m/07:or

Nu är föreningens gamla pistoler av m/07 äntligen provskjutna för första gången på ca 20 år. Resultatet var gott, dock är den ena pistolens pipa i sådant skick att den ej bör användas för regelbundet skytte.